شیکر

در حال نمایش یک نتیجه

SHAKEMATIC for FN

 SHAKEMATIC for FN

( دستگاه Shakematic )

یک ابزار پیشرفته است که برای تهیه نمونه‌های همگن بعنوان مکمل دستگاه فالینگ نامبر استفاده می‌شود.  دستگاه SHAKEMATIC for FN با اتخاذ روش‌های خودکار تکان‌دهی، تاثیر اپراتور بر نتایج تست را به حداقل ممکن می‌رساند و زمان کل تجزیه و تحلیل را کاهش می‌دهد.