جوش شیرین یا بیکینگ سودا
آخرین مقاله ها
ارسال شده توسط author-avatar

جوش شیرین خوبه یا بد؟

بیکربنات سدیم یا همان جوش شیرین معروف به سودا، یک ترکیب شیمیایی با فرمول NaHCO3 است. این ماده به طور گسترده در آشپزی به عنوان یک عامل حاجب و بلندکننده استفاده می‌شود. وقتی با مواد اسیدی ترکیب می‌شود، دی اکسید کربن، آب و نمک آزاد می‌شود و مواد خمیری را بلند می‌کند. همچنین، در برخی موارد، به عنوان یک عامل خمیرپزی و بهبوددهنده ترشی استفاده می‌شود.